Rachunek zysków i strat-wzór

Pokrewne

 

Relacja z Kongresu... (część 3) | W Dialogu z Bogiem

Temat: Analiza finansowa w biznesplanie
lata, to mam osobno policzyc rachunek zyskow i strat z kazdego roku i potem ujac to jakos w te przeplywy , ale jakims wzorem czy jak? 4. ocena opłacalnosci- czyli NPV i IRR -mam wzory, ale nie wiem do konca- czy tu mam wlasnie te przeplywy umiescic? kurde, juz nie wiem, ktore dane w te wzory wrzucac! I czy mam brac np....
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=62177Temat: Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat zwany wcześniej rachunkiem wyników - jeden z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego jednostki. Informuje jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów działalności oraz jaki jest ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa. Rachunek zysków i strat ukazuje zdolność firmy do generowania zysków i samofinansowania, prezentuje strumienie pieniężne. Sprawozdanie to polega na zestawieniu strumieni przychodów uzyskanych w jednostce ze sprzedaży wyrobów i usług ... zasadniczo IV Dyrektywa EWG, która zawiera 4 wzory rachunku zysków i strat (kolejno art. 23 - 26 IV Dyrektywa Rady z dnia 25.07.1978 r. Biuletyn KRDBK SKWP nr 2/1990).
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1815


Temat: Istota i cel analizy sprawozdań finansowych w świetle istniejących przepisów o rachunkowości
obejmuje: * Informacje wstępne * rachunek zysków i strat * bilans wraz z informacją dodatkową do bilansu * sprawozdanie z przepływów pieniężnych * sprawozdanie z przepływów kapitału Dzieki sprawozdaniom finansowym jesteśmy w stanie określić zyski i straty, przychody i koszty, stan A i P. Otrzymane informacje wykorzystujemy w analizie opłacalości prowadzonej dziłalności a także do planowania przyszłych działań.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=299


Temat: Istota i cel analizy sprawozdań finansowych
... ustawa dnia 29. 09. 194). Powinno ono również składać się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Sporządzanych według określonych wzorów dołączonych do ustawy o rachunkowości. Do każdego rocznego...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=358


Temat: ZARZĄDZANIE FINANSAMI-EGZAMIN
firmy 4)cykl gotówkowy - wskazuje na możliwości płatnicze 5) Próg rentowności (znać wzór PR=KS/(cena-jKZ)) 6)próg rentowności przy produkcji wieloasortymentowej 7)Model Altmana, relacje w piramidzie Du-Ponta, np. wskaż przyczyny kształtowania się konkretnej danej na podst. piramidy Du-Ponta 8)Stopa % i czynniki ją kształtujące 9) zadanie na rachunek opłacalności inwestycji (NPV,IRR, index zyskowności, okres zwrotu) 10) wpływ obciążeń fiskalnych na politykę firmy, jak wpływa na to podatek bezpośredni, transfer zysków Profesor mówił, że o wszystkim było na wykładach, ew. można doczytać z jego ksiązki.
Źródło: szturmowa.com/f2/viewtopic.php?t=3811


Temat: Istota i cele analizy sprawozdań finansowych w świetle istniejących przepisów o rachunkowości
zakresie realizowanych procesów, a to może poprawić zarządzanie zasobami rzeczowymi i kapitałem. Sprawozdanie finansowe pozwala ocenić realizacje celów działalności przedsiębiorstwa, które dąży do maksymalizacji zysku. Celem jest również sterowanie procesami przepływu ... likwidacji. Ustawa daje możliwość stosowania do potrzeb i wielkości jednostki sporządzanie bardziej szczegółowych sprawozdań finansowych niż określają załączniki do ustawy, jak też uproszczonego, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej. Międzynarodowe...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=29


Temat: Istota i cel analizy sprawozdań finansowych w świetle istniejących przepisów o rachunkowości. (Basia Makowska/Analiza Ekonomiczna/Pytanie nr 3)
bardzo istotna jest ich prezentacja według obowiązujących wzorów bilansu i rachunku zysków i strat, które podane są w załącznikach do ustawy o rachunkowości. Dla potrzeb analizy finansowej ważne jest także zestawienie...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=161


Temat: Istota i cele analizy sprawozdań finansowych w świetle istniejących przepisów o rachunkowości.
finansowych bardzo istotna jest ich prezentacja według obowiązujących wzorów bilansu i rachunku zysków i strat, które podane są w załącznikach do ustawy o rachunkowości. Dla potrzeb analizy finansowej ważne jest także ... finansowego 2. bilans 3. rachunek zysków i strat 4. dodatkowe informacje i objaśnienia
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=670


Temat: Istota i cele analizy sprawozdań finansowych w świetle istniejących przepisów o rachunkowości
dana jednostka dysponuje. Dokonując sprawozdania finansowe powinniśmy zwrócić uwagę na ich zaprezentowanie według obowiązujących wzorów bilansu jak ich rachunku zysków i strat w ustawie o rachunkowości w załącznikach są podobne. Istotne ... - wprowadzenie do sprawozdania finansowego - bilans - zestawienie rachunku zysków i strat - dodatkowe informacje i objaśnienia.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=791


Temat: Istota i cele sprawozdań finansowych
uprawnione do ich otrzymywania, -terminy i tematykę, -zasady wypełniania poszczególnych sprawozdań. Pełne sprawozdanie finansowe obejmuje: -informacje wstępne -rachunek zysków i strat -bilans wraz z informacją dodatkową do bilansu -sprawozdanie z przepływów...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=289


Temat: Istota i cel analizy sprawozdań finansowych w świetle obowiązującyc przepisów
... (w tym operacji gospodarczych) zgodnie z ich treścią ekonomiczną, co ma zapewnić odzwierciedlenie rzeczywistej sytuacji finansowej jednostki. Ustawa o rachunkowości podaje zasady, wzory i terminy sporządzania sprawozdań finansowych, dlatego dla zapewnienia...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=442


Temat: Istota i cele analizy sprawozdań finansowych
- cash flow. Przy opracowywaniu sprawozdań finansowych bardzo istota jest ich prezentacja według obowiązujących wzorów bilansu i rachunku zysków i strat, które podane są w załącznikach do ustawy o rachunkowości. Dla...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=60


Temat: Istota i znaczenie sprawozdań finansowych
jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów działalności oraz jaki jest ogólny wynik finansowy działalności jednostki gospodarczej. Rachunek zysków i strat ukazuje zdolność firmy do generowania zysków i samofinansowania. Sprawozdanie to polega na ... zawierać w szczególności: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zawierające opis przyjętych zasad rachunkowości, - dodatkowe informacje i objaśnienia: * do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, * proponowany podział zysków lub pokrycia strat, * podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki, * inne informacje istotne dla rozumienia sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe uznaje się za wiarygodne jeżeli zawiera informacje prawdziwie odzwierciedlające operacje gospodarcze...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1078


Temat: Kolokiwum - wzory
zmienne koszty wydzialowe to zmienne wytworzenia na pewno ;) Generalnie to rachunek moge po prostu tu opisac i bedzie najlatwiej ;) Przychody - wiadomo - Koszty wytworzenia sprzedanych wyrobow - tutaj wliczamy wszystkie koszty, ktore wchodza w sklad tego przedmiotu. Czyli zmienne * ilosc sprzedana + ta czesc stalych ktora w nich jest. Jest ten wzor na tkw = kzj + ks/v...
Źródło: zarzadzanie2.fora.pl/a/a,396.html


Temat: Wieści ze Szczecina
... niskopodłogowców, na które przetarg ogłoszony zostanie jeszcze w tym roku, ale kupującym będzie nowa firma. Tak jak w Łodzi Wzorem dla naszego MZK jest łódzki MPK, przekształcony w spółkę 15 lat...
Źródło: forum.tramwaje.slask.pl/viewtopic.php?t=981Designed by Finerdesign.com